Προς έγκριση το master plan του λιμένα Βραχατίου

Το πράσινο φως από τους αρμόδιους φορείς απομένει για να ξεκινήσει η υλοποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Βραχατίου, μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Λιμενικό Ταμείο Βόχας.


Η εκπόνηση του Master Plan περιλαμβάνεται στη μελέτη για τη χωροταξική ανάπλαση της χερσαίας ζώνης που καλύπτει το λιµένα Βραχατίου, η οποία ανατέθηκε στην εταιρεία “Encodia” και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου. Η μελέτη αναμένεται να αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς προς έγκριση, όπως απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως σημειώνεται στην απόφασή του Λιμενικού Ταμείου Βόχας, «...η εκπόνηση του γενικού προγραµµατικού σχεδίου (Master plan) του λιµένα Βραχατίου αποσκοπεί στον σχεδιασµό των απαιτούµενων λιµενικών έργων µε στόχο, αφενός την αναβάθµιση των υποδοµών της εγκατάστασης και αφετέρου τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των εµπορικών δραστηριοτήτων στον οικισµό Βραχατίου».


Το σκεπτικό της απόφασης έχει ως εξής: «Ο λιµένας (αλιευτικό καταφύγιο) δεν έχει ακόµα λειτουργήσει και συνεπώς δεν υφίστανται υποδοµές ή στοιχεία για τη λειτουργία του. Τα έργα βρίσκονται στο στάδιο αποπεράτωσης, συνεπώς µε το Master Plan δίδεται η ευκαιρία στο φορέα του έργου (∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας) να αναπτύξει το λιµένα µετά των συνοδών του εγκαταστάσεων και λειτουργιών συντεταγµένα µε βάση το συνταχθέν σχέδιο.

Η δραστηριότητα στον υφιστάµενο λιµένα παρουσιάζει βασικά µία σηµαντική έλλειψη που λειτουργεί ανασταλτικά στην παροχή ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών στους χρήστες της εγκατάστασης αλλά και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του οικισµού Βραχατίου.

Η έλλειψη των υφιστάµενων έργων επικεντρώνεται στην ανεπάρκεια των υποδοµών για την εξυπηρέτηση των χρηστών καθώς και στην αξιοποίηση της απαιτούµενης χερσαίας ζώνης για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του λιµένα. Επισηµαίνεται ότι η έλλειψη αυτή έχει σαν συνέπεια τη δυσχέρεια της ανάδειξης και της εκµετάλλευσης του αλιευτικού καταφυγίου. Με την παρούσα µελέτη στοχεύεται η αποκατάσταση της έλλειψης αυτής, προτείνοντας ένα σχέδιο πλήρους αξιοποίησης της χερσαίας ζώνης λιµένα και την ανάδειξη του ιδίου του αλιευτικού καταφυγίου».

Όσον αφορά στις χρήσεις γης, η μελέτη περιλαμβάνει χώρους αναγκαίους για τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, θέσεις στάθµευσης, χώρους πρασίνου - κοινόχρηστους χώρους, ενώ, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Γιώργος Δαληβίγκας, απαιτούνται µόλις 1.3 στρέµµατα άµεσων απαλλοτριώσεων και 3.1 στρέµµατα µελλοντικών απαλλοτριώσεων και δεν διαταράσσεται η υφιστάµενη ισορροπία στο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον.

© Artifact Graphic Design

shelter-radio.gr

   Επικοινωνία: 

vrachati@yahoo.com