Σύσκεψη για τον κορονοϊό αύριο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ευρεία υπηρεσιακή σύσκεψη για το θέμα του κορονοϊού θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου, και ώρα 11:00, στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη.

Αντικείμενο της εν λόγω σύσκεψης είναι η ενημέρωση και ο συντονισμός των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, σχετικά με μέτρα πρόληψης στην περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προστασίας της δημόσιας υγείας από τον νέο κορονοϊό.

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να μετάσχουν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της έδρας, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των πέντε (5) Περιφερειακών Ενοτήτων, οι γιατροί δημόσιας υγείας του ΕΣΥ και των πιο πάνω Διευθύνσεων, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας έδρας.

© Artifact Graphic Design

shelter-radio.gr

   Επικοινωνία: 

vrachati@yahoo.com